تلفن تماس : 88738597 

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم پلاک 8

تاریخچه

کارخانه واگن پارس در دو قطعه زمين به وسعت 7/330945 و 13726 متر مربع و با زير بنايي بالغ بر 86667 متر مربع سالن و انبار توليدي و39270 متر مربع فضاي غير توليدي بنا گرديده است .

زمين و ساختمان دفتر مركزي با 750 متر مربع زمين و5400 مترمربع ساختمان در 11 طبقه .

زمين واقع در اراک شهرک مهاجران به مساحت 9/17037 مترمربع بمنظور ساخت واحدهاي سازماني مسکوني .

18دستگاه واحـدمسکوني آپارتماني واقع در اراک شهرصنعتي با حدود8/2048 متر مربع زيربنا مورد استفاده مهمانسراي داخلي وخارجي شركت