تلفن تماس : 88523208 

iranian flag graphic    

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه چهارم ، پلاک 12

تحویل 20 دستگاه واگن لبه بلند به شرکت ریل پرداز سیر

reyبه گزارش روابط عمومی شرکت واگن پارس، 20 دستگاه واگن باری لبه بلند به ناوگان ریلی کشور پیوست.

آقای مهندس صفاری راد جانشین مدیرعامل شرکت واگن پارس اعلام نمود ، این واگن ها به دست توانمند صنعتگران شرکت واگن پارس در کمتر از یک ماه تولید گردیده است.

براساس قرارداد با شرکت ریل پرداز سیر تا پایان ماه آینده 30 دستگاه واگن دیگر تحویل خواهد شد.

وی با بیان اینکه این واگن ها از سوی بخش خصوصی خریداری شده است اضافه کرد : هر یک از این واگن ها ظرفیت حمل 70 تن مواد معدنی و سایر مواد فله دیگر را داراست .

ساخت براساس آخرین استانداردهای روز دنیا می باشد و هر یک از این واگن ها برای کشور 40 هزار یورو صرفه جویی ارزی به همراه داشته و ساخت انها نیز بر اساس استاندارهای UIC اروپا می باشد.

باتوجه به ظرفیت مناسب و تحویل به موقع و با کیفیت واگن ها توسط شرکت واگن پارس ، انتظار می رود مشتریان و بهره برداران واگن نسبت به افزایش سفارش ساخت اقدام نمایند.