تلفن تماس : 88523208 

iranian flag graphic    

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه چهارم ، پلاک 12

معرفی شرکت واگن پارس در برنامه تلویزیونی قهرمان تولید

شرکت واگن پارس بزرگترین تولید کننده صنایع ریلی کشور
برنامه تلویزیونی قهرمان تولید با  موضوع معرفی توانمندی های شرکت های داخلی و در جهت معرفی تولیدات ملی